VTYS kavramlarına giriş. Kavramsal modelleme. Hiyerarşik, ağ ve ilişiksel sistemler için veri modelleri ve diller. İlişkisel şema tasarımı. Veritabanı koruma, bütünlük, uyuşum ve kurtarımı. Nesneye dayalı VTYS ve bilgi tabanları.