Veri türleri. Skalar ve yapısal veri türleri. Dizinler, kayıtlar, kümeler ve kütükler. Yığınlar, kuyruklar ve doğrusal listeler. Bağlaçlı listeler ve ağaçlar. Veri yapılarının gerçekleştirilmesi. Özyineleme. Dizinleri ve listeleri arama. Sıralı kütük ve ikili ağacın aranması. Sıralama yöntemleri, kabarcık sıralama, eklemeli sıralama, yığın sıralama, hızlı sıralama. Algoritma gerçekleştiriminde zaman ve yer konuları.