Dersler

CodeIgniter 4 Kullanma Kılavuzu

 1. Genel Bakış
 2. Çalıştırma
 3. Geliştirme Ortamı
 4. Hata Ayıklama
 5. Denetleyiciler
 6. İlk Denetleyicimizi Yapma
 7. Sayfa Şablonları Oluşturma
 8. ..

Bilgisayar Grafikleri

 1. Bilgisayar Grafiklerine Giriş
 2. Unity Temelleri
 3. Dönüşüm Bileşenleri
 4. Fizik Materyali
 5. Koordinat İşlemleri
 6. Materyal Oluşturma
 7. 3 Boyutlu Çizim
 8. 3DS Max Temelleri
 9. 3DS Max ile Modelleme
 10. Pipet Kaplama
 11. Karakter Modelleme
 12. Canlandırma

Akademik Yazım

 1. Yazım Türleri
 2. Makale Genel Yapısı
 3. Dizinler
 4. Kaynakça ve Alıntılama
 5. İçindekiler, Şekiller ve Çizelgeler
 6. Örnek Türkçe Makale İncelemesi
 7. Örnek Türkçe Makale Değerlendirmesi
 8. Örnek İngilizce Makale İncelemesi
 9. Örnek İngilizce Makale Değerlendirmesi
 10. Türkçe Makale Yazımı – Giriş
 11. Türkçe Makale Yazımı – Alan Yazı
 12. Türkçe Makale Yazımı – Yöntem
 13. Türkçe Makale Yazımı – Bulgular
 14. Türkçe Makale Yazımı – Sonuç
 15. Türkçe Makale Yazımı – Kaynakça

Doğal Dil İşleme

 1. Temelleri
 2. Dil Aileleri
 3. Sesbilim
 4. Biçimbilim 1
 5. Biçimbilim 2
 6. Anlambilim
 7. Dil Modelleri
 8. Terimler
 9. Doğal Dil İşleme Kütüphaneleri 1
 10. Doğal Dil İşleme Kütüphaneleri 2
 11. Doğal Dil İşleme Kütüphaneleri 3
 12. Uzun Kısa Süreli Bellek 1
 13. Uzun Kısa Süreli Bellek 2

Hyper-V ile Sanallaştırma

 1. Giriş
 2. Windows Server 2019 Kurulumu 1
 3. Windows Server 2019 Kurulumu 2

Mikroişlemciler

 1. Giriş
 2. Veri Aktarımı 1
 3. Veri Aktarımı 2
 4. Veri Aktarımı 3
 5. Veri Aktarımı 4
 6. Düğme ile Denetim 1
 7. Düğme ile Denetim 2
 8. Düğme ile Denetim 3
 9. Düğme ile Denetim 4
 10. Sayıcılar 1
 11. Sayıcılar 2
 12. Sayıcılar 3
 13. Sayıcılar 4
 14. Karşılaştırma 1
 15. Karşılaştırma 2
 16. Karşılaştırma 3
 17. Karşılaştırma 4
 18. Kaydırma 1
 19. Kaydırma 2
 20. Kaydırma 3
 21. Kaydırma 4
 22. Aritmetik İşlemler 1
 23. Aritmetik İşlemler 2
 24. Aritmetik İşlemler 3
 25. Aritmetik İşlemler 4
 26. Kesme İşlemi 1
 27. Kesme İşlemi 2
 28. Kesme İşlemi 3
 29. Kesme İşlemi 4
 30. LCD Denetleme 1
 31. LCD Denetleme 2
 32. LCD Denetleme 3
 33. LCD Denetleme 4
 34. Tuş Takımı 1
 35. Tuş Takımı 2
 36. Tuş Takımı 3
 37. Tuş Takımı 4

Microcontrollers and Programming

 1. Computers and Microprocessors
 2. Button Control 1
 3. Interrupt Operations

Thee.js ile Oyun Programlama

 1. Three.js Temelleri
 2. Çizgi İşlemleri
 3. Hareket İşlemleri

Görüntü İşleme Teknikleri ve Mühendislik Uygulamaları

 1. Bilgisayarlı Görme ve Grafik
 2. İmge Görüntüleme
 3. Dağılım Denkleştirme
 4. Yerel ve Küresel İmge İşleme

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 1. Giriş
 2. SPSS Masaüstü
 3. Değişken ve Ölçek Türleri
 4. Veriseti Oluşturma
 5. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistik
 6. Betimsel İstatistik
 7. Normal Dağılım
 8. Karşılaştırmalı İstatistik
 9. Örnekleme Yöntemleri ve Büyüklüğü
 10. Korelasyon Analizi

Applied Statistical Methods in Engineering

 1. Introduction
 2. SPSS Desktop
 3. Variable and Scales
 4. Creating Dataset
 5. Descriptive and Inferential Statistics
 6. Descriptive Statistics
 7. Normal Distribution
 8. Comparitive Statistics
 9. Sample Size and Methods
 10. Correlation Analysis
 11. Statistical Approaches