Bildiriler

 • 2021 Yılına ait Bildiriler (3 Adet)

 1. Bildiri 01- Yasin Badur & Dursun Akaslan, “Tez Yazımını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi“, 8. International Eurasian Educational Research Congress, 07-10 July 2021, Türkiye.
 2. Bildiri 02 – Yasin Badur & Dursun Akaslan, Tez Yazım ve Yönetim Sistemi“, 3rd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, 11-13 Haziran 2021, Türkiye.
 3. Bildiri 03- İsmail Hilali, Ahmet Akbas, Vehbi Balak & Dursun Akaslan, “An Experimental Study to Validate Optimum Distance Between Metal Hydride Tanks with Staggered Arrangement for Effective Thermal Management“, 5th International Hydrogen Technologies Congress, 26-28 May 2021, Türkiye.

 • 2020 Yılına ait Bildiriler (3 Adet)
 1. Bildiri 04- Dursun Akaslan, Elektronik Sınav Sistemlerine Yönelik Siber Saldırılara Karşı Önleyici Yöntemler: Leukolion Örneği, 1. Ulusal Açık Kaynak ve Özgür Yazılım Konferansı, 18-19 Aralık 2020, Türkiye.
 2. Bildiri 05- Dursun Akaslan, Designing and Implementing a Virtual Reality Application for Language Learning, 2. International Conference on Virtual Reality, 15-16 Kasım 2020, Türkiye.
 3. Bildiri 06- Dursun Akaslan, M. Vehbi Balak & Fred Barış ERNST, Designing and Implementing Virtual Reality Glasses, 2. International Conference on Virtual Reality, 15-16 Kasım 2020, Türkiye.
 • 2019 Yılına ait Bildiriler (5 Adet)
 1. Bildiri 07- Dursun Akaslan, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri İçin Elektronik Sınav Sistemine Geçiş Örneği, 4th International Open and Distance Learning Conference, 14-16 Kasım 2019, Türkiye.
 2. Bildiri 08- Dursun Akaslan, Distance or Face-to-Face Education for Language Learning: A Case of English, 12th International Conference on Innovation in Language Learning, 14-15 Kasım 2019, İtalya.