Makaleler

  1. 2021, Yasin Badur & Dursun Akaslan, Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(26), 369-373.
  2. 2021, Dursun Akaslan, Elektronik Sınav Sistemlerine Yönelik Siber Saldırı ve Caydırıcı Yöntemler: LEUKOLION Örneği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 171-177.
  3. 2018, Dursun Akaslan, Fred Barış Ernst, Gencay Sarıışık & Saffet Erdoğan, Research and Training Opportunities for Virtual Reality Applications, Journal of Turkish Studies, 13(21),
  4. 2018, Salih Birişçi, Ümit Kul, Zeki Aksu, Dursun Akaslan & Sedef Çelik, A Scale Development Study to Determine Web 2.0 Practical Content Development Self-Efficacy Belief (W2SEBS), Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8 (1), 187-208.
  5. 2017, Dursun Akaslan, Mehmet Akif Nacar & Mehmet Umut Salur, Model Recommendations for The Authorization of User Actions in High-Performance Computing Clusters, Middle East of Technic, 2(1), 1-14.
  6. 2017, Dursun Akaslan,  Investigating Factors That Affect School Success in Higher Education, Researcher Social Science Studies, 5(4), 224-241.
  7. 2017, Dursun Akaslan & Ümit Kul, Are Pre-service Teachers Ready for E-learning? A Case of Artvin Coruh University Journal of Turkish Studies, 12 (1), 1-20.
  8. 2016, Dursun Akaslan & Effie Lai-Chong Law, A model for flipping electrical engineering with e-learning using a multidimensional approach, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 24(5), 3419-3431.
  9. 2016, İsmail Yabanova, Sezai Taşkın, Hüseyin Ekiz, Yüksel Oğuz, Dursun Akaslan & Mehmet Yumurtacı, Designing a Real time Remote Control System for Undergraduate Engineering and Engineering Technology Students, Journal of Engineering Technology, 33(1), 34-43.
  10. 2015, Dursun Akaslan, Mehmet Umut Salur, Mehmet Emin Tenekeci & Abdülkadir Gümüşçü, Designing a relational database to alleviate the impacts of foreign words on the Turkish Language, International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(2), 516-525.